***

Per pievas, kvepiančias medum,

Nešu tau savo meilės puokštę

Priimk ją, saugok ir brangink,

Ir savo puokštę man priskink…

***

Kodėl kai myli, jauti ir skausmą ? Kai persekioja mintys juodos, baimė jį prarast ? Kodėl, kai jausmas turėtų suteikt sparnus, jis bloškia žemyn ir trypia, trypia svajones …

***

Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
Gyvenimas ir meilė – tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra.
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdys ir svajas!

***

Gyvenime nėra juk lengvo nieko,
Ir viską reikia pamatuoti širdimi.
Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą
Jums teks patiems nutiesti ateity.
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit,
Bendrom svajom pavasariai žydės.
Kartu dainuosit ir kartu liudėsit,
Ir tyliai lauksite trečios širdies.

***

Gyvenimas atranda mus belaukiant pirmos žolės, pirmos meilės, pirmo vaisiaus, švenčių, atostogų, laimės, kuri kaip medis auga mumyse.
Gyvenimas prabėga vis beieškant vienintelės tikros pasauly vietos,
žmogaus, kuriuo galėtum tikėti, prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio,
o gal kažkur skubančio savęs…..

F.Sagan

***

Garbanėlė auksinės spalvos, susiraičius švelnučiais žiedeliais, nuo mieliausios pasauly galvos man brangesnė už turtą ir galią.
L. Byron

***

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! –

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo –
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

S. Nėris

***

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidelis dar švyti kaip saulė,
Kai miegodamas šypsais sapne…
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai dar ilgai…

***

<…> Žmonės klysta, apsirinka jie – nesvarbu, mokyti ar nemokyti, iškvėšę ar idiotai. Ministrai, ir tie klysta.

Jeroslav Hašek, „Šauniojio kareivio Šveiko nuotykiai“

***

– Jėzus Kristus taip pat buvo nekaltas, – tarė Šveikas, – bet ir jį nukryžiavo. Niekas niekur niekada nekalto žmogaus negynė. „Užčiaupt žabtus ir tarnaut ! “ – kaip kariuomenėje sakydavo. Ir ką daugiau bepridursi.

Jaroslav Hašek, „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“

***

Prabėgo atminty tartum viena diena
Gyvenimas lig šiolei…
Čia džiaugsmas jis, o kartais ir kančia,
Viliojanti į tolį…
Ištraukim iš širdies spyglius –
Te nerimas nakty pražus…

***

Rudens dvasia
Pavargusi plevena
Voratinkliais pavirtusiais
Drugiais…
Tava širdis šįryt te saulę mena,
Kur pajūry
Pasklidus gintarais…

***

– Karsto niekam neatiduosiu, – reziumavo Arkadijus, – nusinešiu į savo kambarį ir ten miegosiu. Klasė, jūsų visiškai negirdėti. Dabar suprantu Drakulą, o tai vis galvą sukau, ko jis tokioje keistoje vietoje naktis leisdavo… Tylos ieškojo, ko gero, irgi turėjo plepią žmoną, rėksnę seserį ir nenormalią motušę.

Darja Doncova „Melagės tetulės namai“

***

Mylėsiu tą, kuris paskambins antrą, trečią kartą, jei aš supykusi padėsiu ragelį. Kuris neužmigs pirmas norėdamas pažiūrėti į mane miegančią.. Mylėsiu tą, kuris švelniai ryte pabučiuos. Lauksiu tokio, kuris primins ką jam reiškiu ir kaip jam pasisekė, kad mane turi. Kuris supras, kada man skauda ir liūdna.. Kuris paėmęs už rankos nesugebės paleisti…

***

Viena Naktį Mėnulis Paklausė : – Jei Jis Verčia Tave Verkti, Kodėl Jo Nepalieki? Aš Atsakiau : – Mėnuli, O Tu Kada nors Paliktum Savo Dangų ?

Close
Wowaweeeeewa!

Gėda, jei dar nepalaikinai mūsų Facebook'e!