Tekstai su žyma ‘jaunavedžiams’

***

Gyvenime nėra juk lengvo nieko, Ir viską reikia pamatuoti širdimi. Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą Jums teks patiems nutiesti ateity. Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit, Bendrom svajom pavasariai žydės. Kartu dainuosit ir kartu liudėsit, Ir tyliai lauksite trečios širdies.

***

Dabar Jūs eikite abu rankas ištiesę, Tokie be galo artimi Per visą žemę eikite Jūs dviese, Po mėnesienos lietumi. Laikykitės kaip medžiai vienas kito Visom šako, šaknim ir širdimi Tegul po kojom žvaigždės krenta, Ir širdys dega ugnimi. Į vieną šeimą susibūrę Per vissą žemę eikite kartu…  

***

Kai lyja lietus – Tu skubeki pas Ją – Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas… Ir savo širdim neramia neramia Nuveski į naktį, į lietų… Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį – Lai vakaras nyksta saulėtas… Ir Tavo širdis nerami nerami Be jo nesuras žemėj vietos…

***

Ne kiekvienas randa žydintį papartį, Ne visus pasiekia jo šviesa ryški. Jis tik dviems pražysta ir tik vieną kartą, Ir tik dviese jį gali nuraškyt.

***

Akis plačiai gyvenimui atvėrę Širdies šaukimo einat vedami Jaunystė Jums dar nuostabiausiai žėri O ateitis svajonėse vaiski Tebūna ji tokia, kokią svajojot Po linažiedžiu tėviškės dangum Te niekad juodas nerimo rytojus Namų šventumo Jūsų nesudrums

***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo Ir tarsi gimstame iš naujo : Svajonei Pareigai Kūrybai Meilei.

***

Dvi širdys kaip viena lai plaka Te nedreba audroj ir vėjy Suraskite į laimę taką Drauge žygiuodami, mielieji (jaunieji)

***

Keliaukit draugiškai, linksmai, Nors ir nėra namų be dūmų, Bet visad šildo tie namai, Kur pilna meilės ir gerumo… Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau. Branginti meilę – reiks mokėti, Kas metai dvigubinti ją. Mylėti – tai ne […]

Close
Wowaweeeeewa!

Gėda, jei dar nepalaikinai mūsų Facebook'e!