Tekstai su žyma ‘kalėdiniai vaikiški eilėraštukai’

***

Balto sniego kepuraitės Baltos sniego kepuraitės Apdengė žalias eglaites. Mesk, žiemuže, snaigę purią, Padabink ir man kepurę. Rogės skrieja nuo kalnelio Kalėdų seniui duokim kelią. Atveža jis pilną maišą Dovanėlių ir ragaišių Nesustok seneli šalti Sniego baltus miltus malti. Besmegenį nulipdysim, Ir kieme jį pastatysim. Padabinsime eglutę Su žaisliukais ir žvakutėm. Apie ją ratelį šoksim, […]

Kalėdų džiaugsmas, I.Steišiūnienė

Kalėdos, kalėdos, Tai šventė šviesi. Kalėdos, kalėdos, Mes džaugiamės visi. Eglutė, eglutė, Eglutė žalia Jau stovi mūs salėj Visa išpuošta. Kalėdų seneli, Ateiki greičiau, Atnešk dovanėlę, Kurios aš prašiau.