Tekstai su žyma ‘Kalėdos’

***

Tyli šventa naktis ateis į mūsų žemę, Ir žvaigždės vėl mirgės- Kaip ir prieš tūkstančius metų kadais… O žemė dar labiau alks ir trokš- Ramybės bei taikos. Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų metų!

***

Tą tyliąją naktį ateina VILTIS. Ateina ŠVIESA ir GERUMAS. Te šiandien visur jie pasklis – varganuos kambarėliuos ir rūmuos.. Su šv. Kalėdom

***

Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų, Draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu. Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom.. Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.

***

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų ir tyro, Nuostabaus dangaus, Kad meilė eitų laimės laiptais, Juk laimės niekada nebus per daug.

***

Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę.. Su šventom Kalėdom!

***

Šv. Kalėdų nuostabi naktis tegul išsklaido nerimą ir baimę, tegul užgimsta vėl nauja viltis, kuri tikėjimą gyvenimu grąžina. Tegul sugriūva ir prasmenga viskas, kas žmogiškumo šviesą tik užstoja, tegul Naujųjų Metų sniegas visas skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.

***

Tylią tylią naktį Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles. Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės, Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias: Trokštančią mylėti ir nenusidėti, Trapią savo širdį ir aukų gėles.

***

Žiemą miške balta Ir labai šalta! Kadangi žiema, Tai Kalėdos jau čia! O mes susirinkom, Prie eglutės slinkom. Papuošėm eglutę pagaliau Ir laukėme Kalėdų toliau! Parašėm mes laiškelį: „Labas, mylimas seneli! Ar toli tu dar esi? laukiame labai visi! Daug ko per metus išmokom, Žaidėme, vaidinom, šokom! O per Kalėdas smagu Būtų surast naujų draugų. […]

***

Kada Kalėdų varpas suskambės širdy, Ištarkite žodžius Jūs paslaptingus: “Te pakeičia Kalėdos tai, kas turi būti pakeista” Kaip stebuklinga tai, sykiu ir paprasta…

***

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė. Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai…

***

Tą tylią naktį ateina Viltis, Ateina Šviesa ir Gerumas. Te šiandieną visur jie pasklis,- Varganuos kambarėliuos ir rūmuos!

***

I wish you a merry Christmas. I wish you happy snowy mornings with wrapped gifts under trees. and family together and peace if they be. i wish you puppies and jewelry and candy-canes too for now you can eat them, and candied apples too! i wish you hot cider and chocolate and good things to […]

***

Kvies į svečius eglutė pasipuošus Ne vien žaisliukais, mirgesiais šviesos, Širdim sutikt artėjančias Kalėdas, pajusti dvasioj šventę nuolatos…

***

Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti, papuoštos Naujametiniu dažu, save be veido svetimo atradę, pamirškim žemės vaisiuose nuodus. Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus…

***

Wishing you all the joy of this beatiful season,- to enjoy, to share, to keep in your heart allways…

Close
Wowaweeeeewa!

Gėda, jei dar nepalaikinai mūsų Facebook'e!