Tekstai su žyma ‘krikštynų sveikinimai’

***

Tau, vaikeli, dovanojam Mes ramunių pievą. Garbanotą debesėlį Ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra Šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums esi Visame pasauly!

***

Suskambėjo Bažnyčios varpeliai Laikas krikštyti vaikelį!!! Maži angelėliai kviečia, Tapt krikščionišku piliečiu.

***

Tegul Krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje. Tegul apšviečia tavo kelią ir atsisipindi akyse!

***

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

***

Mieli krikšto tėveliai Ši diena ypatinga, Degant baltai žvakelei Šiandien tapsiu turtingas. Gausiu meilę Dievulio Dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą Ir antrus tėvelius. Į tikėjimo kelią Vartelius man atversit Ir mane pirmą kartą Pas Dievulį nuvesit.

***

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais draugais.

***

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados.. Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

***

Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

***

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy, Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti, Šypsosi giminės ir krikšto tėvai, Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

***

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams… Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

***

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane, Ir sutikote pakrikštyti tada Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį, O krikšto žvakė ją sušildė. Smagu bus augti ir juokauti, Su tavimi dėde pabendrauti, Tau teta laišką parašyti O per atostogas pasimatyti. Žinau, kad Jums gali būt sunku, Bet padaryti nieko negaliu Tėveliai šitaip pasirinko, Bet mūsų nuomonės dėl […]

***

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio, Mažos rankelės, visas gležnutis, Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos, Praneškit pasauliui, tegu visi žino.

***

Priimk šią dovaną sūnau (dukryt) – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais.

***

20XX m. liepos xx d. Kviečiu Jus pasidžiaugti su manimi Krikštynų švente. Noriu, kad šią svarbią mano gyvenime dieną Lydėtumėte ir taptumėte mano Krikšto tėveliais. Šventės pradžia xx val. Vilniaus šv. Onos bažnyčioje … (vaikučio vardas) ir tėveliai.

***

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versme Ir saulėtą palaimą nešu. Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu. Spinduliuojanti saulė nušvito Dėl dvasingo gyvenimo ryto.

Close
Wowaweeeeewa!

Gėda, jei dar nepalaikinai mūsų Facebook'e!